A 2002. év folyamán az Európai Közösségek Elsõfokú Bírósága (továbbiakban Elsõfokú Bíróság), megfellebbezve a Bizottság döntéseit, több olyan végzést hozott a fúziókontroll területén, amelyek nagy megdöbbenést és sajtóvisszhangot keltettek. Az Airtours- és a Schneider- ügyekben az Elsõfokú Bíróság kemény kritikát fogalmazott meg a Bizottság döntéseivel és gyakorlatával szemben, tevõlegesen hozzájárulva a fúziókontroll reformjához, a Bizottság politikájának átgondolásához.