Egy-két évtizeddel ezelőtt a számítógépes bűnözés még közel sem jelentett akkora veszélyt, mint manapság, de mára kimondhatjuk társadalmi problémává nőtte ki magát. Az információs társadalom felé vezető úton pedig fokozottan igaz ezen állítás. Az információs forradalom negatív eredményeként a társadalmak egyre kiszolgáltatottabbak lettek az adatfeldolgozó rendszereknek. Napjainkban biztonságunk (gondoljunk a személyes adatokat tároló adatbázisokra), és értékeink (pl.: banki adatbázisok, melyek feltörésével könnyen hozzájuthatnak illetéktelenek vagyonunkhoz) egyre jobban függnek e rendszerek működésének zavartalanságától, s a számítógépes bűncselekmények – többek közt – pont e rendszerek működését támadják. Az előbb elmondottak miatt nélkülözhetetlen, hogy a társadalmak fellépjenek e típusú bűnözés ellen.

A jelenség ellen, mind technikai – pl.: egyre modernebb védelmi szoftverek, technikai berendezések által -, mind jogi eszközökkel fel kell lépni. Hangsúlyoznom kell, hogy a jogi fellépés nem lehet kizárólag büntetőjogi, mivel egyrészt a büntetőjog e problémára legfeljebb átmeneti megoldást adhat – persze ez nem azt jelenti, hogy nélkülözni kéne ezen eszközt.

Másrészt a törvényhozónak körültekintőnek kell lennie, mikor meghatározza azon cselekmények körét, melyeket bűncselekménynek minősít, mivel a számítástechnika egyre nagyobb területeken hálóz be, ezért az átlag ember – esetleg tájékozatlansága, járatlansága miatt – sokszor akár akaratán kívül is elkövethet bűncselekményeket. Avagy tudja, hogy bűncselekményt követ el, de vagy nem tud ellenállni a csábításnak, vagy túl nagy a ránehezedő anómiás nyomás (pl.: egy szülő, aki nem engedheti meg magának, hogy gyerekének megvegyen egy számítógépes játékot, s inkább ingyen, igaz illegális, letölti egy warez oldalról, stb.), s ezért követi el a cselekményt.

Mi több az is előfordulhat, hogy a közvélemény egyes eseteket nem is tekint igazi bűncselekménynek, márpedig a törvényhozónak figyelemmel kell lennie a közvéleményre is, mivel egy társadalmat nem nyilváníthat büntethetővé, végleges megoldást természetesen – mint minden bűnözés esetében – a jelenség társadalmi gyökereinek kezelése jelentené.