Jelen tanulmány kutatási témáját az autonóm struktúrák bemutatása képezi. A kérdéskör egy már korábbi tanulmányban ismertetett területhez hasonlóan az ún. atipikus közigazgatás részét képezi.

Azonban míg a korábbi értekezés az ún. indirekt közigazgatás jelenségét taglalta, addig ez a tanulmány egy a direkt közigazgatásban fellelhető szűkebb szervcsoporttal, az autonóm struktúrákkal foglalkozik.

Az értekezés célja az, hogy átfogó képet adjon az autonóm struktúrák kapcsán. Mindezek érdekében nem csupán a hazai szabályozás kerül ismertetésre, hanem érintőlegesen a legmeghatározóbb külföldi államok megoldásai is.