Címke: tanulmány

A bírósági végrehajtás a számok tükrében

Az elmúlt évek során igen magas számú végrehajtási ügy keletkezett. Az 1994. évi LIII törvény (a továbbiakban Vht.) indoklása még évi 300.000 db keletkező ügyről beszél, míg ma már évente ≈ 500.000 db üggyel lehet számolni. Ez a félmilliós ügydarabszám, mint általános adat szerepel a médiában és erre hivatkoznak a mindennapok során általános jelleggel. Mire nyújt választ ez az általánosítás? Mit is takar pontosabban ez az adat? Mennyire pontos? Mik a tendenciák? Ezekre a kérdésekre keresi a válasz a jelen tanulmány egyéni adatkérésekre támaszkodva a 2010-2011-2012. év azon adatállományát használva, amelyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs...

Fortsetzung der Rechtsprechung zum Einfrieren von Geldern – Terrorismusbekämpfung durch Sanktionen

A terrorizmus elleni küzdelem jegyében született ENSZ BT 1267 (1999) határozata alapján az ENSZ valamennyi tagállamának kötelessége feltérképeznie és befagyasztania a terrorista-gyanús személyek és szerveztek közvetlen, illetve közvetett ellenőrzése alatt álló pénzeszközöket és forrásokat. A BT által e célra létrehozott Szankcióbizottság határozatai alapján minden gyanús személy és szervezet felkerült egy ún. feketelistára és az Európai Unió Tanácsa is megalkotta kötelező jelleggel rendeleteit (467/2001/EK 2062/2001/EK) valamint a listát is átvette a rendelet mellékletében. A listára való kerülés feltételei és az azzal szembeni bírósági felülvizsgálati lehetőségek azonban mindkét szint szabályozásából kimaradtak Az érintettek (Yusuf/ Ayadi, Hassan és Al-Barakaat) a tulajdonhoz való alapjogukra...

Az ingatlan–nyilvántartás igénybevétele a végrehajtás során a római kortól a szocializmusig

Már a római korban és a középkorban is rájöttek, hogy – akár az adók könnyebb behajtása céljából, vagy hitelfedezet gyanánt – az ingatlan tulajdon nyilvántartása elkerülhetetlen. A hitelélet növekedésével egyre több alkalommal szolgált az ingatlan a tartozás megfizetésének biztosítására. A legegyszerűbb mód annak bizonyítására, hogy az adós az ingatlanát biztosítékként nyújtotta egy írásos nyilvántartás vezetése bizonyult, hiszen „a szó elszáll, az írás megmarad”. A tanulmány bemutatja, hogy a két jogág – az ingatlan-nyilvántartási jog és a bírósági végrehajtás – hogy fejlődött kart karöltve az idők során, hogyan változott és formálódott, milyen hatással voltak egymásra, és milyen út vezetett ahhoz, hogy...

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben – Tanulmány

Jogellenes közigazgatás

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata kártérítési perekben - Letölthető tanulmány

Die Tätigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Arbeitsrecht – Az Emberi Jogok Európai Bíróságának munkajogi ítélkezési gyakorlata

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítélkezési gyakorlatának a német munkajogra gyakorolt hatása napjainkban növekvő tendenciát mutat. Gyakran előfordul, hogy munkajogi jogviszonyokban alap- és emberi jogok megsértésre kerülnek, mint például a vallás- vagy a véleményszabadság. Legutóbbi Németországot érintő munkajoggal kapcsolatos eljárások marasztaló ítélettel végződtek, ami rendkívüli visszhangot váltott ki a német munkajogászok körében. Hangsúlyozandó, hogy az EJEB előtt nem egy adott munkajogi intézkedés (pl. felmondás), hanem az azt jóváhagyó bírósági döntés kerül megkérdőjelezésre. A tény, hogy olykor a Német Szövetségi Munkaügyi Bíróság (BAG) és EJEB ítéletei ellentétes irányba mutatatnak, még érdekesebbé teszi a témát. A dolgozat az EJEB felépítésének és...

Végrehajtási kifogás – Letölthető tanulmány

Végrehajtási kifogás

A benyújtás feltételei, az elbírálás bírósági gyakorlata, a becsérték és a díjjegyzék kifogás szabályai

Perpótló végrehajtási elemek a munka jogában

Perpótló végrehajtás

A munkaviszonnyal kapcsolatos igényét a munkáltató végrehajtás útján is érvényesíti