Napjainkban a közérdekű keresetek problematikája mindinkább felszínre kerül, elsősorban a polgári jog területén. Ennek legfőbb oka, hogy egyre több kérdés merül föl a tekintetben, hogy hatékony-e a mai polgári jogi védelem; az egyéni érdekérvényesítési lehetőség felkínálása alkalmas-e a tág körben nyilvánosságra jutó jogsértés reparálására, illetve egyáltalán tudnak-e élni ezzel a lehetőséggel az emberek. Ha pedig tudnak, akkor vajon ez az egyéni kártérítés a közösség egésze számára is megfelelő reparációt jelent-e? Beleilleszthető-e a magyar eljárásjogi rendszerbe? Milyen szerepe van a politikának az egyes szabályozási kérdésekben?

Kovács Mária Mónika tanulmányában elméleti és gyakorlati megalapozottsággal ezekre a kérdésekre keres válaszokat.

A szerző a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának V. éves joghallgatója.