“A tulajdon elleni szabálysértések elszaporodottsága szükségessé tette a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Sztv.) módosítását, melyre figyelemmel jelenleg a tulajdon elleni szabálysértés elkövetőjével szemben – akár gyorsított, akár általános szabályok szerint lefolytatott eljárásban – elzárás vagy 150.000,- forintig terjedő pénzbírság is kiszabható.

A törvény lehetővé tette továbbá, hogy az elzárással is sújtható szabálysértéseket bírósági titkár bírálja el, így bírósági titkárként a “saját bőrömön” tapasztalom a törvény hiányosságait. Számos hiányossága közül kiemelendő a gyorsított eljárás szabályozatlansága, amely miatt sokszor a “bíróságon csattan az ostor”.

Az általam írt cikkben a tárgyalások során szerzett tapasztalataimat, ismereteimet felhasználva írom le a szabályozatlanság következtében a gyakorlatban felmerülő problémákat.”

A cikk írója Dr. Suhajda-Molnár Krisztina, bírósági titkár.