“Magyarország jelenlegi Kormánya számos más jogterület mellett a szabálysértési jogot is meg kívánta reformálni. Ezt a célt szolgálta az Országgyűlésnek a Belügyminiszter által 2011. novemberében benyújtott T/4863 számú törvényjavaslat, melyet az Országgyűlés 2011. december 23-ai ülésnapján elfogadott, és a Magyar Közlöny 2012. évi 2. számában került kihirdetésre. Ennek eredményeként 2012. április 15. napjától az ezen időpontot követően elkövetett szabálysértésekre a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: új Sztv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen tanulmányban az új Sztv. felépítését követve szeretném megragadni és kifejteni a szabálysértésekre vonatkozó két törvény rendelkezései közötti főbb eltéréseket és azonosságokat a szabálysértési jog általános rendelkezéseit, az egyes szankciókat és a szabálysértési eljárási jogot illetően.”