“Az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt, mely 2012. április 15. napján lép hatályba és a szabálysértési eljárást új alapokra helyezi, a szabálysértés miatt alkalmazható joghátrányok területén, a szankciórendszerben is lényeges változásokat vezet be.

Egyrészről új szankciót határozott meg a közérdekű munka révén, másrészről átalakította az egyes büntetések és intézkedések részletszabályait is.

Ennek okán jelen dolgozatomban a szabálysértési szankciórendszert mutatom be, kiemelve az abban 2012. április 15. napjától életbe lépő változásokat, azok pozitívumait, negatívumait.”