Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítélkezési gyakorlatának a német munkajogra gyakorolt hatása napjainkban növekvő tendenciát mutat. Gyakran előfordul, hogy munkajogi jogviszonyokban alap- és emberi jogok megsértésre kerülnek, mint például a vallás- vagy a véleményszabadság. Legutóbbi Németországot érintő munkajoggal kapcsolatos eljárások marasztaló ítélettel végződtek, ami rendkívüli visszhangot váltott ki a német munkajogászok körében. Hangsúlyozandó, hogy az EJEB előtt nem egy adott munkajogi intézkedés (pl. felmondás), hanem az azt jóváhagyó bírósági döntés kerül megkérdőjelezésre. A tény, hogy olykor a Német Szövetségi Munkaügyi Bíróság (BAG) és EJEB ítéletei ellentétes irányba mutatatnak, még érdekesebbé teszi a témát. A dolgozat az EJEB felépítésének és eljárásának bemutatása mellett, a Németországot érintő egyes munkajogilag releváns ítéleteket elemzi és a jövő tendenciáira vonatkozó konklúziókat von le.

A Szerző joghallgató, LL. M. Európa- jogi posztgraduális képzés, Gazdasági jogi szakirány, Julius-Maximilians-Egyetem, Würzburg, Németország, a „Hessische Rechtsanwaltschaft” (Hesseni Ügyvédi Kamara) Alapítványának ösztöndíjasa.