A tanulmány jogeseteken keresztül bemutatja, hogy a kártérítési perekben eljáró polgári bíróság milyen esetekben állapíthatja meg közigazgatási szerv jogellenes magatartását közigazgatási bírósági döntés nélkül. Az öt részre tagolt írás a jogellenességgel kapcsolatos alapvetéseket, a közigazgatási szerv mulasztásával és annak különleges eseteivel, a jogellenesség közigazgatási szerv általi elismerésének jogszabályban rögzített formáival, jogszabály téves értelmezésével és az okszerűtlen mérlegeléssel kapcsolatos jogellenességet mutatja be, valamint a bizonyítékok bizonyító erejének eltérő mérlegelését mint jogellenesség alóli kivételt.

A Szerző bírósági titkár (Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság). A Fővárosi Törvényszéken 1 évet töltött el, így a tanulmány összeállítása során törvényszéki bírák – különösen dr. Öcsödi Ágnes nyugalmazott bíró – gyakorlati tapasztalatait, hasznos tanácsait is felhasználta.