A 2014. március 15. napján hatályba lépő, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) alapvető változtatásokat hoz a házastárs öröklésének a tárgykörében.

Az új törvény megalkotása során a jogalkotó figyelemmel kellett, hogy legyen azokra a társadalmi változásokra, melyek az 1959. évi IV. törvény (régi Ptk., Ptk.) megalkotása óta eltelt több évtized alatt szükségképpen lezajlottak. Ezen időszak alatt kitolódott a várható életkor, megváltozott társadalmi környezet, a családi kapcsolatok sokszínűvé váltak, a korábbi társadalmi normák egy része elavulttá vált. Ezekhez a megváltozott viszonyokhoz (is) próbált alkalmazkodni a jogalkotó, amikor lényegében újraszabályozta a túlélő házastárs törvényes öröklésének a rendjét.

A tanulmány bemutatja, hogy az új Ptk. milyen módon szabályozza a túlélő házastárs törvényes öröklését, összevetve a jelenleg hatályos Ptk. szerinti előírásokkal, illetve sorra veszi a jövő évtől várható főbb változásokat.

A Szerző bírósági titkár.