„A házastársak tartási kötelezettsége a házasság belső tartalmából következik. A házasfelek eltávolodása, a házasság felbontása sem semmisíti meg teljesen az egymás sorsáért való felelősségüket, egymáshoz tartozásukat. Mindez a házastársak kölcsönös tartási kötelezettségében is kifejezésre jut.”” (Kommentár a Csjt. 32.§ (3) bekezdéséhez)

A tanulmány bemutatja és elemzi a különélő és a volt házastárs tartásának jelenlegi szabályozását, valamint az irányadó bíró gyakorlatot, utalva az új Polgári Törvénykönyv szabályozási tendenciáira.

A Szerző bírósági titkár a Debreceni Ítélőtáblán.