A végrehajtási eljárás megindulását követően helye lehet a végrehajtás felfüggesztésének. A cikk áttekintést ad arról, hogy a felfüggesztésre mikor, melyik fél kérelmére kerülhet sor, s a kérelem mely – a foganatosító, az elrendelő, vagy a Pp. alapján eljáró – bíróság előtt terjeszthető elő. A Szerző arra is kitér, hogy a felfüggesztés mely cselekményeket akasztja meg, a felfüggesztést követően a végrehajtás mikor folytatható.

A Szerző bírósági titkár.