Számtalan esetben tapasztaljuk, hogy a jog pár lépéssel lemaradva az élet után kullog – ez a helyzet az elektronikus cigaretta jogi megítélésével kapcsolatban is. Az elektronikus cigaretták, amelyek a kívülállókban dohányzás látszatát keltették, és dohányosok körében egyre nagyobb népszerűséget szereztek, gondolkodóba ejtették a jogalkotókat és jogalkalmazókat a termék jogi sorsának megítélése terén.

Az Európai Unióban, illetőleg Magyarországon mind a mai napig nincs az elektronikus cigarettákra szabott egyedi szabályozás: egyes tagállamok (köztük Magyarország is) az újszerű termékeket annak nikotintartalma miatt gyógyszernek, másutt a dohánytermékekkel azonos elbírálás alá eső terméknek, máshol pedig nem szabályozott általános terméknek tekintik. Az elektronikus cigaretták jogi megítélése azonban sokkal bonyolultabb annál, minthogy azokat pusztán nikotintartalmuk miatt minősítsék automatikusan gyógyszernek.

Jelen tanulmány rávilágít arra, hogy a termék gyógyszer minősége egyrészt tudományosan nem alátámasztott, másrészt az Európai Unióban kirajzolódó jogalkotási folyamat fényében túlhaladott.

A Szerző bírósági titkár.