A visszvégrehajtás jogintézménye komoly múltra tekinthet vissza: már az 1888. évi végrehajtási törvény is szabályozta, majd ezt követően valamennyi végrehajtási kódexben szabályozásra került. Jelenlegi szabályai a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 56. §-ában találhatóak. A visszvégrehajtás jogintézménye úgy tűnik, hogy a végrehajtási jogirodalom „mostohagyermeke”, ezzel kapcsolatban egyetlen cikk, vagy publikáció sem született.

Jelen tanulmány célja, hogy a jogintézmény lényege és célja az elvi megalapozás érdekében megfogalmazásra kerüljön. Ezt követően a írás bemutatja a jelenlegi Vht. szabályozási technikáját a visszvégrehajtással kapcsolatban, majd a jogintézmény lényegét és célját szem előtt tartva azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy milyen esetekben indokolt a visszvégrehajtás jogintézményét alkalmazni, valamint a jelenleg hatályos végrehajtási törvény felöleli-e azokat az eseteket, amikor a jogintézmény alkalmazása indokolt lenne.

A Szerző bírósági titkár a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.