Az opció egy jogalapító hatalmasság, mellyel a jogosult egy egyoldalú nyilatkozattal megszerezheti a dolog tulajdonjogát. Gyakorlati probléma merült fel annak kapcsán, hogy a vételi jog biztosítéki célú alkalmazása a Lex Commissoria tilalmának kijátszására irányul-e, azaz arra, hogy a hitelező a követelés fejében megszerezze a biztosítéki vagyontárgy tulajdonjogát.

A tanulmány a joggyakorlatban és a jogirodalomban egyaránt vitatott témán, a fiduciárius biztosítékokon, belül az egyik leggyakrabban alkalmazott kiegészítő biztosíték, a vételi jog alkalmazásáról fest teljesebb képet. Az Új Ptk. 6:99. §-ban szereplő tiltás gyakorlatilag megszüntette ezt a biztosítéki formát. A dolgozat arra keresi a választ, a jogirodalmi és joggyakorlati álláspontokat ütköztetve, hogy a tiltás valóban szükséges volt-e?

A Szerző joghallgató.