A gyermekkor minden mástól eltérő szakasza az ember életének, mely mintegy alanyi jogon biztosítja a tévedés jogát a személyiség fejlődése terén, s ehhez ugyancsak alanyi jogon nem büntetést, hanem elsősorban segítséget kell kapnia. ” (Volentics Anna)

Az újonnan kialakuló magatartásformák, vagy a korábban kivételes devianciák gyakoribbá válása szükségessé tette és teszi a fiatalkorúakkal foglalkozó jogi rendszer folyamatos fejlesztését. Külön vizsgálatuk oka, elkülönített szabályozásuk magyarázata az, hogy a fiatalkorúak személyisége kialakulatlan, lelki, pszichikai adottságaik a felnőttekétől eltérőek.

A tanulmány e témakörök kapcsán csupán a büntethetőség alsó korhatárának kérdéseivel foglalkozik, kitér ennek nemzetközi szabályozására (különösen az angolszász jogterületre), illetve áttekinti az eddigi hazai törvényi rendelkezéseket is. Teszi ezt azért is, mert a magyarországi büntethetőségi korhatár 14-ről 12 évre történő leszállítása közel egy éve történt, így indokolt lehet az eddigi hazai, illetve a nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése.

A Szerzők, dr. Igaz Barbara bírósági titkár, dr. Kenese Attila pedig büntető bíró.