A Szerző törvényszék székhelyén működő járásbíróság titkáraként gyakran szembesült a külföldön meghozott határozatok végrehajtása során a végrehajtást kérő részéről felmerült bizonytalansággal, nevezetesen, hogy a határon túl meghozott határozatok végrehajtásánál mely jogszabályt (végrehajtási törvényt, EK rendeletet, jogsegélyegyezményt, stb.) kell alkalmazni; kell-e kérni külön a határozat elismerését, vagy sem; milyen iratokat kell csatolni és milyen iratok csatolására lehet a végrehajtást kérőt felhívni; milyen nyelven nyújthatók be az egyes okiratok.

A tanulmány ezeket a követelményeket foglalja össze, az igazságszolgáltatáshoz történő hozzáférés megkönnyítése céljából.