A tanulmány részletesewn bemutatja az emberi élethez és méltósághoz való jog történeti dimenzióját, az Alkotmánybíróság által kifejtett tartalmát, végül pedig kitér az állam pozitív intézményvédelmi kötelezettségére és az ennek keretében elkövetett esetleges mulasztásaira is.

A Szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Igazgatásszervező Szakának nappali tagozatos hallgatója.