2014. március 15. napján hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, mely átalakította a cselekvőképesség és a gondnokság alá helyezés rendszerét, bevezette a támogatott döntéshozatal, valamint az előzetes jognyilatkozat jogintézményét. A tanulmány a kódexnek e területen végbement leglényegesebb módosításait mutatja be.

A Szerző bírósági titkár.