A tanulmány a gyermek oktatási jogainak a szülői felügyelet nézőpontjából történő érvényesülését ismerteti az új Ptk. szabályainak értelmében. Ezen túlmenően bemutatja az ENSZ gyermekjogi egyezményének és az Alaptörvénynek az oktatási jogokra vonatkozó minimum-garanciális szabályozását is.

A Szerző bírósági titkár.