A tanulmány a csoportos létszámcsökkentésről szóló 98/59/EK Irányelv rendelkezéseit ismerteti az Európai Unió Bíróságának gyakorlatán keresztül. A dolgozatban helyet kap egy rövid történeti kitekintés, amely a jogintézmény egyetemes és uniós jogi vonatkozásait taglalja. Ezt követően a Szerző bemutatja az Irányelv rendelkezéseit, a jogértelmezés szempontjából kritikusabb pontokra gyakorlati példákkal világít rá a Curia ítéletei nyomán. Célja annak bebizonyítása, hogy az Irányelvvel az Európai Unió egyrészt a szociális értékek mellett kötelezte el magát, így a jogalkotás középpontjában a munkavállalók érdekeinek védelme áll, másrészt, hogy annak révén, hogy az Európai Unió egy gazdasági közösség a szabályok megalkotása során a gazdasági megfontolások a szociális érdekekkel azonos prioritást élveznek.

A Szerző az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar joghallgatója.