2016. július 1. napján, vagy azt követően indult közigazgatási, illetve birtokvédelmi eljárásokhoz kötődő pertípusok kapcsán új kötelező, illetve kizárólagos elektronikus kapcsolattartásra irányuló szabályok irányadóak a Pp. 2016. január 1-jével hatályos, vonatkozó szakaszai alapján. Az új szabályok a korábban indult eljárásoknál csak akkor irányadóak, ha a fél vagy képviselője, illetve az elektronikus kapcsolattartással egyébként érintett az elektronikus kapcsolattartást választja. Csak a jogi képviselővel eljáró felet, illetve a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetet kötelezi a Pp. az ÁNYK igénybevételével elektronikus úton történő kereset-előterjesztésre az első fokú határozatot hozó közigazgatási szerv, illetve a jegyző felé. E körön kívül eső felek továbbra is beadhatják a hagyományos módon (papír alapú keresetlevél) jogorvoslati kérelmüket a jegyzőnél, illetve a közigazgatási szervnél. Hogy hol tart 2016. március végén az új típusú eljárásra a felkészülés, arról ad egy rövid vázlatot az írás.

A Szerző birtokvédelmi ügyintéző.