Címke: közbiztonság

E-birtokvédelem: problémák és kihívások 2016. július 1. előtt és után

2016. július 1. napján, vagy azt követően indult közigazgatási, illetve birtokvédelmi eljárásokhoz kötődő pertípusok kapcsán új kötelező, illetve kizárólagos elektronikus kapcsolattartásra irányuló szabályok irányadóak a Pp. 2016. január 1-jével hatályos, vonatkozó szakaszai alapján. Az új szabályok a korábban indult eljárásoknál csak akkor irányadóak, ha a fél vagy képviselője, illetve az elektronikus kapcsolattartással egyébként érintett az elektronikus kapcsolattartást választja. Csak a jogi képviselővel eljáró felet, illetve a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetet kötelezi a Pp. az ÁNYK igénybevételével elektronikus úton történő kereset-előterjesztésre az első fokú határozatot hozó közigazgatási szerv, illetve a jegyző felé. E körön kívül eső felek továbbra is beadhatják a...