Egyetemi tanulmányaim során önálló tantárgyként sajátítottuk el az atipikus szerződések szabályait. Most közel tíz év távlatából elővettem az akkori egyetemi jegyzetként használt könyvünket, és arra gondoltam, hogy a jelenleg hatályos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben már nevesített, de általam még atipikus szerződésként megtanult jogviszonyok közül a franchise-szerződést ismertetem abból a megközelítésből, hogy mi volt és mi lett.

A Szerző bírósági titkár.