A tanulmány az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogászképzés keretében készült. A téma aktualitását a bírósági eljárások során az elektronikus ügyintézés fokozódó igénybevétele, és az ebből adódó jogi és technikai nehézségek adták. A dolgozatban ismertetem az elektronikus aláírás technikai és jogi hátterét, érintve az Európai Unió vonatkozó szabályozását is. Ezt követően a jogszabályok gyakorlati alkalmazása során felmerülő egyes nehézségekre mutatok rá, végezetül néhány
javaslatot fogalmazok meg a jövőre nézve.

A Szerző bírósági titkár.