Címke: elektronikus

Elektronikus aláírás, elektronikus okirat és az elektronikus ügyintézés bevezetésének gyakorlati problémái különös tekintettel a bírósági eljárásra

A téma aktualitását a bírósági eljárások során az elektronikus ügyintézés fokozódó igénybevétele, és az ebből adódó jogi és technikai nehézségek adták. A tanulmány ismerteti az elektronikus aláírás technikai és jogi hátterét, érintve az Európai Unió vonatkozó szabályozását is. Ezt követően a jogszabályok gyakorlati alkalmazása során felmerülő egyes nehézségekre mutat rá, végezetül néhány javaslatot fogalmaz meg a jövőre nézve. A tanulmány az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogászképzés keretében készült. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

  • 1
  • 2
  • 4