A tanulmány a végrehajtási igényper, mint lényegét tekintve tulajdoni per sajátosságait, az igényperrel kapcsolatosan a gyakorlatban felmerülő nehézségeket mutatja be. A legjelentősebb problémát az igényperrel összefüggésben ezen eljárásnak az egyéb perektől, illetőleg a végrehajtási kifogástól, mint egyéb jogorvoslati eszköztől való elhatárolása, továbbá az igénykereset indításának szükségessége, lehetősége jelenti. A Szerző a jelenleg hatályos szabályozáson, valamint a Kúria ítélkezési gyakorlatán keresztül szemlélteti azon rendező elveket, melyek az igényperek megindításával, illetőleg magával az eljárással összefüggésben támpontot nyújtanak. Említést tesz továbbá a végrehajtási igénypernek új Polgári Perrendtartás XL. Fejezetében található szabályairól is.

A Szerző bírósági titkár.