A tanulmány a jelentős joghatása ellenére a Vht.-ban röviden szabályozott jogutódlás jogintézményt mutatj be a bírósági gyakorlat tükrében. A mű kitér a jogtörténeti szabályozásra is. Tekintettel arra, hogy a bírósági esetjog nyilvánvalóan a régi Pp.-n alapul, a dolgozat azt az új Pp. rendelkezéseivel összhangban mutatja be.

A tanulmány felhívja a figyelmet a bírósági közvetítés végrehajtási ügyekben való alkalmazásának lehetőségére. A dolgozat emellett összehasonlítja a jogutódlás és az elévülés jogintézményét a Vht. szempontjából.

A Szerző bírósági titkár.