A tanulmány egy konkrét eset ismertetését követően felveti a 2018. január 1. napjától hatályba lépett Közigazgatási perrendtartás (2017. évi I. törvény) vonatkozásában a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyelosztási rendjével kapcsolatos esetleges anomáliák felbukkanásának lehetőségét – különös tekintettel az ún. nem kiemelt közigazgatási és munkaügyi bíróságokra.

A tanulmány áttekinti az ügyelosztási renddel kapcsolatos magyar jogszabályi rendelkezéseket, majd ezeket egy tágabb, a törvényes bíróhoz való jog értelmezési tartományába helyezi. Ennek kapcsán bemutatja az Alkotmánybíróság törvényes bíróhoz való jogra vonatkozó legfontosabb határozatait is. Ezt követően kísérletet tesz a törvényes bíró fogalmának meghatározására, s bemutatja azokat a problémákat, amelyek a 2017. évi I. törvény hatálybalépését követően – az ügyelosztási renden keresztül – a törvényes bíróhoz való jog kontextusában felmerülhetnek.

Végezetül a Szerző kodifikációs javaslatot tesz az ügyelosztási rendre vonatkozó hatályos jogi szabályozás módosítására abból a célból, hogy a jelenlegi jogszabályi rendelkezések összhangban álljanak a törvényes bíróhoz való jog alaptörvényi követelményével. A tanulmány a jelenlegi jogi szabályozásból kiindulva is felvázol egy megoldási javaslatot az ügyelosztási rendekkel kapcsolatos anomáliák megfelelő kezelésére.

A Szerző közigazgatási és munkaügyi bíró