Az elmúlt 15 évben folyamatosan visszatérő kérdések merülnek fel a bíróság és a sajtó kapcsolatával kapcsolatban, a közérdeklődésre számot tartó tárgyalásokon a nyilvánosság “kezelése” a mai napig újabb és újabb problémákat vet fel. A témával a fiatalkorúakat illetően számos nemzetközi dokumentum foglalkozik és fogalmaz meg elvárásokat. A tanulmány vizsgálja az ezzel kapcsolatos nemzetközi gyakorlatot és azt, hogy a jelenleg hatályos, illetve a 2018. július 1-től hatályba lépő új Be. mennyire felel meg ezeknek az elvárásoknak.

A Szerző bírósági titkár.