2018. január 1-től megváltozott a munkajogi jellegű követelésekkel kapcsolatos vitatott hitelezői igények elbírálására vonatkozó szabályozás. A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 508.§ (7) bekezdésének és ezzel párhuzamosan a Csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 46.§-nak módosításával megváltozott a felszámolási eljárásban vitatott munkajogi igények érvényesítésének eljárási rendje.

A tanulmány a munkavállaló által a fizetésképtelen helyzetben lévő gazdálkodó szervezetekkel szemben fennálló munkajogi igények érvényesítésének szabályait mutatja be, külön is kiemelve a 2018. január 1-től bekövetkezett változásokat.

A Szerző bírósági titkár.