Az írás bemutatja az előítéletes indítékból elkövetett bűncselekmények, az ún. gyűlölet-bűncselekmények beazonosításával és felderítésével kapcsolatos gyakorlati problémákat néhány, az évek során előforduló és a sajtóban nagyobb visszhangot kapott eset kapcsán. A Szerző a nyomozás, a felderítés és a cselekmény minősítésének vezérfonalai mentén és egy „klasszikus” gyűlölet-bűncselekményi tényállás, a közösség tagja elleni erőszak segítségével vizsgálja meg azokat a mulasztásokat és téves megállapításokat, melyek gyakran a jogkövetkezmények elmaradásának súlyosságát vonták maguk után. A szöveg külön foglalkozik néhány elhatárolási kérdéssel is, mely iránytűként szolgálhat a gyakorlatban történő beazonosítás akadályainak leküzdésében.

A Szerző törvényszéki titkár.