Az egykori termőföld elnevezés bár a köztudatban és a szóhasználatban még él, termőföldekre vonatkozó szabályozása jelentősen átalakult a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Fftv.) hatálybalépésével. Bár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) ismeri és szabályozza az elővásárlási jog jogintézményét, speciális rendelkezések irányadóak a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek (röviden: földek) forgalmára.

Tekintettel arra, hogy a hétköznapi életben leggyakrabban a földek eladásával kapcsolatos szerződések megkötésére kerül sor, a tanulmány a földek adásvételi szerződéssel való átruházásának legfontosabb szabályait mutatja be az elővásárlási jogra vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a bírósági gyakorlat alapján.

A Szerző bírósági titkár a Fehérgyarmati Járásbíróságon.