A tanulmány külön fejezetet szentel a büntetés-végrehajtás kialakulásának bemutatására, kitérve a hazai és a nemzetközi jogi szabályozásra, továbbá a hatályos hazai rendelkezésék mentén (figyelemmel a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatályba lépését követő változásokra) ismerteti az elzárás és a szabálysértési elzárás büntetések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy a büntetőjog és a szabálysértési jog előbbi két szankciója a végrehajtás során milyen hasonlóságot és különbséget mutat, valamint, a szabálysértési jog és a büntetőjog egyre szorosabb kapcsolatára utaló jogirodalmi állásfoglalások a végrehajtás szabályaiban is tetten érhetőek-e.

A Szerző bírósági titkár.