A tanulmány célja a bírósági végrehajtás jogorvoslati rendszerének bemutatása. A végrehajtási eljárás során felmerülő valamennyi jogorvoslat röviden ismertetésre kerül. Részletesebben kitér a polgári perrendtartásban megtalálható peres jogorvoslatokra, a végrehajtási perekre, azok közül is a leggyakrabban előforduló végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perekre, elhatárolásának szempontjaira más jogintézményektől, felvázolva a régi és az új Pp. közötti szabályozás különbségeit.

A végrehajtási perek azok számára nyújtanak jogorvoslatot, akik a végrehajtási nemperes eljárás keretei között nem találnak megoldást problémájukra. A sérelmet szenvedett személy ezekben a peres eljárásokban nem csupán az adós lehet, hanem például a végrehajtási igényperben egy olyan harmadik személy, aki a végrehajtási eljárásban félként nem vett részt. A peres eljárásban széleskörű bizonyítás folytatható le, szemben a végrehajtási nemperes eljárással, ahol főszabály szerint bizonyításnak helye nincs.

A Szerző bírósági titkár a Kisvárdai Járásbíróságon.