A tanulmány elsősorban a daktiloszkópiai adatok adatvédelemi vonatkozásaival foglalkozik. Kitér mind nemzetközi, mind hazai vonatkozásban a daktiloszkópiai adatok létrejöttének, illetőleg nyilvántartásának történetére, érintve számos Európai Uniós joganyagot is.

A Szerző által feldolgozott témakörnek meglehetősen kevés a „szakirodalma”. A tanulmány nem csupán a büntetőjoggal, hanem összességében véve az adatvédelemmel, valamint az uniós joggal foglalkozó szakembereknek és a téma iránt érdeklődőknek is számos újdonságot kínál.

A Szerző törvényszéki titkár a Miskolci Törvényszéken.