Jelen tanulmány a közlekedési bűncselekmények közül a járművezetés ittas állapotban, a járművezetés bódult állapotban, valamint a járművezetés tiltott átengedése bűncselekményeket veszi górcső alá. A tanulmány a jelenleg hatályos, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) ezen közlekedési bűncselekményekre vonatkozó szabályozása speciális, jogalkalmazói szempontból kiemelendő sajátosságainak – kitérvén a korábbi szabályozáshoz képest lényeges változásokra – bemutatása, és a kapcsolódó releváns bírói döntések ismertetése.

A Szerző bírósági titkár.

A tanulmány első része ITT elolvasható.