A köznyelvben a vezető, vezető tisztségviselő, vezető munkatárs fogalmakat szinonimaként használjuk. Jogi szempontból azonban e kifejezéseknek egészen eltérő jelentéstartalma lehet, amennyiben e tisztségek jogi természetét vesszük górcső alá. Lehetséges, hogy egy gazdasági társaság egyik vezetője károkozás esetén jóval enyhébb szabályok szerint felel, mint a másik csak azért, mert az egyikük munkaszerződés, a másikuk megbízási szerződés alapján dolgozik a cégnél? A tanulmány e kérdésre is megpróbál választ adni amellett, hogy a vezető tisztségviselő, a vezető állású munkavállaló jogainak és kötelezettségeinek mibenlétét vizsgálja polgári jogi és munkajogi szempontból, különös tekintettel a kárfelelősségre. Valamint a vezető többletfelelősségét a csőd- és felszámolási törvény szabályai vonatkozásában is bemutatja.

A Szerző bírósági titkár.