Az emberiség életét, mindennapjait már a kezdetektől kíséri a legősibb tevékenységek egyike, a vadászat. Kezdetekben az élelemszerzés egyik módja volt, ugyanakkor a mai modern megközelítésben a vadászat sport, amelyre nagy erővel hatnak a nemzetközi egyezmények, az Európai Uniós direktívák is.

A tanulmány a magyar vadászati életre, a hazai jogi szabályozásra ható nemzetközi jogi egyezményeket, európai uniós rendelkezéseket veszi górcső alá és azokkal párhuzamosan mutatja be a magyar jogi rendelkezéseket.

A Szerző doktoranda a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, szakterülete a vadászati jog. PhD doktori védésre vár (abszolutórium, szigorlat, műhelyvita eredményes és sikeres abszolválást követően), vadászati és kriminalisztikai szakjogász. A mű PhD doktori értekezés része.