Ultima ratio mint végső eszköz – de valóban az? Az utóbbi években rendre megjelentek olyan állatvédelmi hatósági döntések, melyekben akár tízszeres anyagi hátrányt okozó szankciót is kiszabtak a hatóságok azonos cselekmények esetén mint a bíróságok. Aztán jött a kettős értékelés tilalmáról szóló alkotmánybírósági döntés, de paradox módon a párhuzamos eljárások kapcsán a szankciók helyett alkalmazott közigazgatási intézkedések (jellemzően állattartástól eltiltások) is nagyobb hátrányt jelentettek az elkövetők életvitelére, megélhetésére mint a csekély összegű pénzbüntetések. Ezzel a jelenséggel egyidőben megindult a “forum shopping” vagyis a büntetőeljárás helyett az állatvédelmi hatósági eljárások kezdeményezése, hiszen nagy valószínűséggel súlyosabb szankciókat szabnak ki az elkövetőkre – beszélhetünk-e még egyáltalán a büntetőjog végső eszköz erejéről ebben a helyzetben?

A Szerző a környezet- és állatvédelemnel kapcsolatos jog szakértője, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi Jogsegély-szolgálat Egyesület titkára.