Deák Ferenc a XIX. századi politikai és jogi gondolkodás egyik legjelentősebb alakja volt. Nem véletlenül nevezték a haza bölcsének, kortársai pedig Öregúrként. Beszédei, írásai ma is maradandó értékű gondolatokat, időtálló bölcsességeket tartalmaznak. Szerepe meghatározó a liberalizmus történetében. Jelen tanulmány az igazságszolgáltatásban betöltött szerepét, azon belül a halálbüntetéssel kapcsolatos álláspontját mutatja be, feltárva, hogy Deák kora hogyan viszonyult ehhez a büntetési nemhez, végigkísérve gondolkodását, személyét és azt, hogy a kor történelmi eseményei ezt miként befolyásolták.

A Szerző bírósági titkár.