Az egészségügyi rendszert érintő felelősségnek több vetülete van, a büntető felelősség körében a leggyakrabban előforduló törvényi tényállás a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. Jelen tanulmánynak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben szabályozott, az orvost megillető jogok és őket terhelő kötelezettségek törvényi szabályozásának rövid bemutatása a célja, majd ezt követően a Büntető Törvénykönyv 165. §- ában szabályozott foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés tényállásának hatályos szabályozását taglalja, e körben azonban kiemelten hangsúlyozzza a gyakorlati eseteket, figyelembe véve az orvost terhelő törvényben (is) szabályozott kötelezettségeivel való kapcsolódási pontokat.

A Szerző bírósági titkár.