A tanulmány célja a 2021. január 1-én hatályba lépett a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel érvényesítéséről szóló 2021. évi XCIV. törvény, mint az elhúzódó eljárások elleni új, sui generis jogorvoslati intézmény bemutatása, és a törvény megalkotásához vezető Emberi jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatának ismertetése, és a jogszabállyal kapcsolatos egyes jogalkalmazási problémák felvetése.

A Szerző bírósági titkár A Pécsi Törvényszéken.