Jelen értekezés az adóhatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeket járja körbe, azonban fókuszában az elsőfokú határozatot követő fellebbezés és a másodfokú határozattal szembeni bírósági jogorvoslat szabályai, gyakorlata áll, egyes kérdésekben az Áfa adónem ellenőrzési specialitásaira figyelemmel. A Szerző részletesen kifejti a másodfokú eljárás, a közigazgatási per és a közelmúlt peres gyakorlatát befolyásoló gyakorlatot, továbbá a kúriai felülvizsgálat egyes kérdéseit is bemutatja.

A Szerző bírósági titkár.