A versenyjogi ügyek kiinduló pontja az érintett piac pontos és helyes meghatározása, mivel ez teszi lehetővé a vállalkozások közötti verseny határainak azonosítását és meghatározását, egy adott vállalkozás tényleges és potenciális versenytársainak a beazonosíthatóságát. Ahhoz tehát, hogy a versenyjogi szempontból tiltott magatartások megvalósulását megfelelően lehessen vizsgálni, meg kell határoznunk az érintett piacot.

A tanulmány célja, hogy bemutassa az érintett piac meghatározásának különböző lehetőségeit.

A Szerző  bírósági titkár.