Bár az önmagát megmenteni szándékozó, a gazdasági életben való részvételét komolyan vevő és csupán átmenetileg fizetésképtelen helyzetben lévő gazdálkodó szervezetek számára egy csődeljárás lefolytatása nagyon előnyös lehet, azonban a gyakorlati mutatók alapján megállapítható, hogy ennek lehetőségével az adósok csupán ritkán élnek. Vélelmezhetően ez annak tudható be, hogy a hétköznapi életben a csődeljárás összemosódik a felszámolási eljárás fogalmával. Pedig a két eljárás merőben más céllal indul és azokra eltérő eljárási szabályok vonatkoznak.

Jelen tanulmány a gazdálkodó szervezetekkel szemben folyó csődeljárás lényegét, folyamatát, eljárási szabályait mutatja be. A Szerzők célja, hogy a csak átmeneti pénzügyi zavarral küzdő gazdálkodó szervezetek bátrabban éljenek ezzel a lehetőséggel annak érdekében, hogy fennmaradjanak, tovább folytassák működésüket a gazdasági partnereik (hitelezőik) legnagyobb örömére.

A Szerzők: Spiegelbergerné dr. Pofonka Mariann bíró, dr. Paisné dr. Kolozsvári Ágnes pedig bírósági titkár.