A magánvádas eljárás olyan bűncselekmények esetén alkalmazandó eljárás, melyek vonatkozásában a jogalkotó alapvetően a sértett védelme és a jogellenes cselekmény jellege miatt a sértettre bízza, hogy eldöntse, hogy szeretné-e az elkövető büntetőeljárás keretében történő megbüntetését, ugyanakkor ezzel együtt az ő feladatává is teszi a bűnösségének a bizonyítását, kvázi ügyészi szerepkörbe helyezve őt.

A tanulmány részletesen bemutatja a hatályos büntetőeljárási törvény CIV. fejezetében szabályozott magánvádas eljárás elsőfokú bírósági eljárást megelőző szakaszának szabályait, az eljárás specifikumaira helyezve a hangsúlyt.

A Szerző bírósági titkár.