A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás olyan, az időszerűség javítását, az eljárás gyorsítását célzó, az egyszerű megítélésű, tömegesen előforduló, legfeljebb kis-közepes tárgyi súlyú ügyek esetén alkalmazandó külön eljárás, mely során a bíróság tárgyalás tartása, bizonyítás felvétele nélkül, kizárólag a nyomozás iratai alapján dönt a vádlott vád tárgyává tett bűncselekmény miatti büntetőjogi felelősségről, s annak megállapítása esetén a törvényben taxatív meghatározott korlátozott súlyú joghátrányt alkalmaz a vádlottal szemben.

A tanulmányban a hatályos büntető eljárási törvény C. fejezetében szabályozott külön eljárás, a büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás szabályait mutatja be részletesen, az eljárás specifikumaira helyezve a hangsúlyt.

A Szerző bjrósági titkár.