A tanulmány elsődleges célja a szociális biztonsághoz való jog – mint szociális jog – értelmezése az Alkotmánybíróság gyakorlatán keresztül. Illusztrálja a szociális biztonsághoz való jog joggyakorlatban való megjelenését, valamint felvázolja miként változott a szociális biztonsághoz való jog arculata a történelem során nemzetközi szinten, illetve hazánkban. A Szerző többek között olyan kérdéseket boncolgat, hogy mi az a szociális biztonság, mi a tartalma, mértéke, és vajon miként látott hozzá az Alkotmánybíróság ezen jog elemzésének, illetve miként változott a Testület szemlélete az elmúlt évtizedekben. A tanulmány bemutatja, hogy a szociális biztonság és az ahhoz szorosan kapcsolódó szociális ellátáshoz való jog tekintetében az állam, mint egyfajta „kötelezett” miként vállalt szerepet a megvalósulásban, milyen államtípusok foglalkoztak szociális ellátással, mely korban jöttek rá az államok, hogy szüksége van a beavatkozásra, illetve mi kényszerítette ki azt, hogy kötelességük gondoskodni a rászorultakról, öregekről, vagy éppen a munkanélküliekről.

A Szerző bírósági titkár.